Slattefors sluss är den femte slussen i Kinda Kanal, som förbinder Roxen med södra Östergötlands sjösystem. Slussen ligger i Stångån och fortsätter man sydost från Slattefors kommer man till sjön Ärlången. Slussen kan ta båtar med 24,5 meters längd och 4,6 meters bredd och har en höjdskillnad på dryg 3 meter.

I nordisk familjebok kan man läsa att Kinda Kanal byggdes mellan åren 1865 till 1871 till en kostnad av 1,3 miljoner kronor. År 1907 var det full aktivitet på kanalen som då trafikerades av 1061 segelfartyg och pråmar, 1440 ångfartyg samt 205 timmerflottar. Avgifterna detta år var 22.178 kronor och 53 öre. Idag används huvudsakligen för nöjestrafik.

Med start 1958 konstruerades fasta broar, med en minsta höjd på 3,09 m i Slattefors fanns den sista svängbara bron och den togs tyvärr bort under 1980 talet.

Om Kinda Kanal kan man även läsa på Wikipedia.