Väster om Slattefors ligger numera Landeryds golfbana. Markområdet har tillhört Sturefors säteri men såldes 1985 till Linköpings kommun och 1987 påbörjades arbetet med att anlägga en golfbana. Den 25 augusti 1990 invigdes den Norra Banan och 1991 invigdes den södra banan båda banor är 18-hålsbanor. En korthåls bana med 9 hål blev färdig år 1992.

Golfbanan ligger vackert och har fina promenadstigar och på vintern när snön har kommit går det ofta bra att åka skidor.