Med utsikt över Stångån och omgivet av några hagar ligger ett gammalt ödetorp. Huset håller på att rasa ihop och har blivit förstört och man bör vara mycket försiktig om man går in. Trots alla år av förfall finns fragment kvar av några underbara gamla tapeter bevarade.