Ladugården som tillhörde Slattefors herrgård och logen brann ned 1988. Den enda ekonomibyggnaden som fortfarande står kvar på ladugårdsplanen är ett vagnslider som en gång var mycket vackert men idag är mycket förfallet. Magasinet har dock räddats och flyttades 2006 in i herrgårdsparken och har renoveras och bevaras och används idag som festlokal.